เกี่ยวกับเรา

บริษัทบีลีฟ 1479 อินเตอร์เน็ตเวิร์ค

บริษัท ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยความเชื่อและความศรัทธาบวกกับความตั้งใจที่จะนำพา พี่น้องสมาชิกทุกท่านที่ตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจของบริษัท ให้มีรายได้ สำเร็จ ร่ำรวย มั่นคง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

โดยบริษัทของมีความมั่นคงผ่านมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค( สคบ ) มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน

สินค้าเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้ ทุกครัวเรือนต้องมี เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันกันทุกครอบครัว เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแท้จริง สินค้าผ่านการรับรองจากหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค
แผนการจ่ายที่ชัดเจน มีรายได้จากการแนะนำสินค้าหรือการบอกต่อสินค้า รายได้จากการสร้างทีมหรือจับคู่จ่าย มีรอบการรับคอมมิชชั่นที่ชัดเจน ไม่มีล้างรอบไม่มีการล้างคะแนนทิ้งรวมถึงแผนที่เข้าใจง่ายสามารถถ่ายทอดส่งต่อ ได้ง่ายๆ เป็นการจ่ายที่สูงสุด มั่นคงอย่างแน่นอน 

ประวัติ ประธานกรรมการบริหาร

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทศรัทธาในอาชีพ
เครื่อข่าย เพราะความเชื่อที่มีมาว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างรายได้อันมหาศาลแก่ผู้คนทั่วไปได้ ไม่ว่าคน คนนั้นจะรวย จะจน จะมีการศึกษามาก หรือมีการศึกษาน้อย ก็สามารถทำให้สำเร็จได้แต่ทุกคนต้องมี ความเชื่อ ความศรัทธา(Believe )ในตัวเองว่าตัวเองทำได้ เมื่อเชื่อว่าตัวเองทำได้ จงตัดสินใจลงมือทำในทันที
*เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2528 
ตามเจตนารมย์ ของผู้เป็น บิดา นาย ทวี กุฎี ที่มองเห็นถึงความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายมาก่อน
 

 

นั่นคือก้าวแรกของการเข้ามาสัมผัสธุรกิจเครือข่ายได้สัมผัสถึงความสวยงามของธุรกิจเครือข่าย เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
จากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจอิสระพัฒนาความรู้วิสัยทัศน์ มาเป็นผู้นำองค์กร ด้วยสภาวะความเป็นผู้นำลงมือทำ นำความสำเร็จส่งต่อทีมงานองค์กร สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้สำเร็จมากมาย
ด้วยเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม นำพามาเป็นนักบรรยายที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์สภาวะความเป็นผู้นำ ที่มีมาถ่ายทอดด้วยจิตวิทยาส่งต่อให้แด่สมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้ 
ด้วยการพัฒนา รวมถึง อุดมการที่มุ่งมั่น การบริหารการจัดการความคิดเทคนิควิธีการไอเดียที่มีมา พัฒนาต่อยอดมาเป็นนักออกแบบแผนการจ่ายในธุรกิจเครื่อข่าย ด้วยบุคลิกความรู้วิสัยทัศน์สภาวะความเป็นผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการเลยเกิดขึ้นในหลายหลายบริษัทที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหาร
ด้วย ความรู้ ความรัก ความมุ่งมั่น ความศรัทธา นำพาถึง ความเชื่อ

 

ถึงเวลาฟ้าเปิดเกิด เนรมิตร
ท่านประธาน ธนพิสิษฐ์ พรอัครเศรษฐ์
มีความมุ่งมั่น และ อุดมการที่แน่วแน่
ได้ก่อตั้งบริษัทบีลีฟ 1479 อินเตอร์เน็ตเวิร์ค
ด้วยเจตนารมย์ ที่จะสร้างธุรกิจเครือข่ายสีขาวที่สวยงามสืบต่อไป ได้ตัดสินใจ พร้อมที่จะส่งเสริมและ พัฒนา บริษัท บีลีฟ1479 อินเตอร์เน็ตเวิร์ค ให้เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยจ่ายค่าตอบแทนสูงสุด ได้พัฒนาระบบโปรแกรม คอย อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกได้เข้าใจง่ายง่ายทั้งออนไลน์และอ๊อฟลาย
ซึ่งเป็นที่มาของสโลแกนบริษัทว่า ธุรกิจง่ายง่ายที่ทุกคนทำได้ เพียงคุณ  เชื่อ   ใช้   ชอบ  ชวน   บุคคลที่คุณรักเข้ามาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับบริษัทบีลีฟ 1479

แล้วพบกันบนเวทีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันแน่นอน

นาย ธนพิสิษฐ์ พรอัครเศรษฐ์